Home


Welkom op de site van de Topbarhive-imker en bouwer Drosinus Hoogmoed.

Met deze site wil ik u de mogelijkheid geven een Topbarhive te kopen, zowel een standaardhive als ook maatwerk.


Deze site gaat niet over het imkeren met een Topbarhive, daarvoor verwijs ik u naar de site van bijenteelt leraar Ben Som de Cerff www.de-vlinder-en-go.nl

Via die site kunt u tevens het boek bestellen "een andere beleving van de natuur bijenhouden".

Diverse foto's van deze site komen uit dit mooie en zeker voor de startende imker informatieve boek waarin ook een hoofdstuk is opgenomen over imkeren met de Topbarhive.